Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe aanvragen

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • U kan een afspraak maken bij de dienst bevolking op het gemeentehuis Kruibeke
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Vreemdelingenkaart aanvragen:  Maak een afspraak
Vreemdelingenkaart afhalen:       Maak een afspraak

 

 

Kostprijs

De prijs is afhankelijk van het type verblijfskaart.

A/B/C -kaarten: € 24

Overige kaarten: € 20

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • uw huidige verblijfskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal)
 • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.

Bij het afhalen:

 • uw oude verblijfskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw verblijfskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 13
Tel. tel.
03 740 02 12
Tel. tel.
03 740 03 13
e-mail
bevolking@kruibeke.be

Deel deze pagina