Leefbaar Kruibeke

Op diverse manieren betrekken we onze inwoners bij het creëren van een leefbare gemeente, waar het goed is om wonen, werken, ontspannen, verplaatsen... Mobiliteit speelt hierin een grote rol.

Als lokaal bestuur werken we actief mee aan de realisatie van de modal shift waarbij autogebruik ingeruild wordt door verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer.

Wie zich in de eigen woonomgeving veilig, vlot en comfortabel kan verplaatsen, wandelend of fietsend, heeft daar zowel mentaal als fysiek baat bij. 

Via diverse participatieve projecten houden we maximaal rekening met wat er leeft: 

  • Screening voetgangersvriendelijkheid: Zich veilig en comfortabel verplaatsen, begint al aan de eigen voordeur: op het voetpad. Via een permanente online bevraging (voetpadenonderzoek), kan elke inwoner de eigen straat een toegankelijkheidsscore geven. Ook het beoordelen van andere straten of pleinen is mogelijk en zeer welkom. Dankzij deze input kunnen we het voetpadennetwerk in kaart brengen en toekomstige ingrepen beter plannen. 
    Vul hier het voetpadenonderzoek in
  • Buurtmonitor: Bij de opstart van nieuwe wegenisprojecten, organiseert het lokaal bestuur Kruibeke telkens een buurtmonitor. Via een digitale enquête worden alle betrokken bewoners bevraagd over hun huidige en gewenste leefomgeving. Deze input wordt meegenomen bij de opmaak van het ontwerpplan. Ook bij wijzigingen in verkeerssituaties of tijdelijke (proef)opstellingen, worden bewoners via een buurtmonitor bevraagd. De lopende buurtmonitoren worden hieronder weergegeven.

    Buurtmonitor voor bewoners Blauwe gaanweg

    Buurtmonitor voor bewoners Sint-Jorisstraat
  • Fietsmeldpunt: Dit wordt nog uitgewerkt in de loop van 2021.

Het project 'Leefbaar Kruibeke' wordt ook ondersteund via diverse hoffelijkheidscampagnes, bijvoorbeeld aan de schoolomgevingen of in voetgangerszones, waar we weggebruikers oproepen om zich hoffelijk en respectvol te gedragen. 

Leefbaar Kruibeke banner

Openingsuren & contact

Technische dienst gemeente

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 36
e-mail
td@kruibeke.be

Deel deze pagina