Toelage aan babysitdienst Gezinsbond

Per deelgemeente waar de babysitdienst door de Gezinsbond aangeboden wordt, ontvangt de verantwoordelijke een jaarlijkse toelage van 75 euro.

Hoe aanvragen

De verantwoordelijke bezorgt jaarlijks in oktober de nodige gegevens:

  • Een verklaring op eer dat deze persoon verantwoordelijk was voor de babysitdienst dat jaar
  • De algemene contactgegevens
  • Rijksregisternummer
  • Rekeningnummer

Deze gegevens dienen ten laatste op 31 oktober in het bezit te zijn van de dienst Huis van het Kind. Bij te laat indienen wordt de verantwoordelijke uitgesloten van deze toelage. Wanneer duidelijke vervalsing van de gegevens wordt vastgesteld, leidt dit tot uitsluiting van alle toelagen voor het desbetreffend jaar.

Afhandeling

De uitbetaling van de toelage gebeurt door het lokaal bestuur in de loop van de maand december van het desbetreffende dienstjaar.

Regelgeving

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021.

Openingsuren & contact

Huis van het Kind

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 04 36
e-mail
huisvanhetkind@kruibeke.be

Deel deze pagina