Wettelijk samenwonen registreren

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de bevolking van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

U kan wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie hebt.

U kanĀ alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Hoe aanvragen

U kan samen met uw partner of huisgenoot een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de dienst Bevolking (enkel op afspraak).

Maak een afspraak

De verklaring moet volgende gegevens bevatten:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
 • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst bevolking van de gemeente (via deurwaarder; kosten voor aanvrager)
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners.

Kostprijs

Het opstellen vanĀ een verklaring tot wettelijk samenwonen is gratis.

Voor het ontbinden van deze verklaring, zonder gemeenschappelijk akkoord, zijn hier deurwaarderskosten aan verbonden.

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 13
Tel. tel.
03 740 02 12
Tel. tel.
03 740 03 13
e-mail
bevolking@kruibeke.be

Deel deze pagina