Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht hebt op deze voorschotten.

Hoe aanvragen

U doet een aanvraag bij het Team Welzijn van het OCMW. Zij zullen een sociaal onderzoek doen en nakijken of het dossier in orde is en de uitbetaling te verwachten is.

Het toekennen van voorschotten wordt beslist op het Bijzonder Comité voor de Socialie dienst.

Meestal worden de voorschotten rechtstreeks teruggevorder van de schuldenaar ( werk, vakbond, ziekenkas enz).

Wat meebrengen

Breng uw identiteitskaart mee.

Openingsuren & contact

Sociale Dienst OCMW

adres
Kruibekestraat 129150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 96 10

Team Ouderen en Zorg

adres
Kruibekestraat 129150 Bazel
Tel. tel.
03 740 96 16
Tel. tel.
03 740 96 13
Tel. tel.
03 740 96 23

Team Welzijn

Tel. tel.
03 740 96 11
Tel. tel.
03 740 96 15
Tel. tel.
03 740 96 17

Deel deze pagina