Subsidie ter ondersteuning van evenementen

Inhoud

Het Lokaal Bestuur Kruibeke biedt financiële ondersteuning om evenementen op haar grondgebied mogelijk te maken of te versterken. Kruibeke erkent het maatschappelijke belang van verenigingen en particulieren die samenkomen, samenwerken en initiatief nemen. Dit bevordert de sociale cohesie en geeft aan alle inwoners de kans om zich te integreren in de gemeenschap. 

In het subsidiereglement wordt het begrip “evenementen” ruim geïnterpreteerd en worden onder andere bedoeld:

 • Culturele evenementen (zowel van individuele artiesten of organisaties die een impuls geven aan het cultuurlandschap in de gemeente).
 • Evenementen rond kinderen en jongeren
 • Evenementen rond welzijn
 • Evenementen rond sport
 • Evenementen rond senioren
 • Evenementen rond milieu
 • Evenementen rond mondiaal beleid

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor dit subsidiereglement moet voldaan worden aan onderstaande voorwaarden:

 • Het evenement vindt plaats op het grondgebied van Kruibeke.
 • De aanvraag wordt gedaan door een individu, een feitelijke vereniging of een vzw, op voorwaarde dat ze wonen of gevestigd zijn in Kruibeke en waarvan de vertegenwoordiger meerderjarig is.
 • Het evenement is toegankelijk voor een extern publiek (dit publiek is ruimer dan de eigen buurt/wijk).
 • Het evenement heeft een duidelijke eigen identiteit (indien het in een groter geheel kadert moet het voldoende herkenbaar zijn).
 • Het financieel plan (uitgaven en inkomsten) van het project is naar behoren opgemaakt en is realistisch. In dit plan is aangegeven welke andere financiële ondersteuning werd aangevraagd of verworven.
 • Opmerking: voor evenementen die in het verleden verlies hebben gemaakt en waarvoor opnieuw een aanvraag wordt ingediend, wordt aangetoond hoe het verlies voor deze editie vermeden wordt.
 • De aanvrager vult tijdig het “Aanvraagformulier voor feesten en evenementen” in en verkrijgt hiervoor de nodige toelatingen van het lokaal bestuur.
 • Het logo van het lokaal bestuur wordt steeds opgenomen in de communicatie. Het lokaal bestuur heeft steeds de mogelijkheid om promotie te maken voor gemeentelijke activiteiten tijdens het evenement.

Uitgesloten van deze subsidie zijn de initiatieven die:

 • georganiseerd worden door gemeentelijke diensten;
 • een louter commercieel doel nastreven. (Het versterken van het handelscentrum wordt niet als louter commercieel doel beschouwd);
 • een buitenproportioneel financieel risico inhouden;
 • een vastgelegde gemeentelijke nominatieve subsidie krijgen.

Procedure

Elke aanvraag voor deze subsidie moet uiterlijk 60 kalenderdagen voor de aanvang van de activiteit gebeuren en kunnen maximaal 1 jaar vooraf worden ingediend. Je doet dit via het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden en per e-mail ondertekend kan insturen.

Het ingevulde aanvraagformulier kan op 2 momenten van het jaar worden ingediend. De uiterste indiendata zijn 1 februari en 1 september

Aan de hand van 4 types beoordelingscriteria vastgelegd in het reglement wordt bepaald of een aanvraag al dan niet subsidieerbaar is. Het ingediende voorstel kan rekenen op een subsidie van 4.500, 2000 euro, 1.500 euro, 1.000 euro of 500 euro. Het bedrag van subsidie wordt bepaald door de mate waarin het evenement tegemoet komt aan deze criteria. 

Het toegekende subsidiebedrag wordt uitbetaald na ontvangst en beoordeling van een ondertekend evaluatieformulier, onderaan deze pagina terug te vinden. 

Bijlagen

 • Evaluatieformulier evenementensubsidie.pdf 151,1 Kb
 • Aanvraagformulier subsidie evenementen (1).pdf 178,2 Kb