Veiligheid

Inhoud

1712

Elke vorm van geweld is verontrustend en moet zo vlug mogelijk stoppen: lichamelijk, emotioneel, seksueel geweld en/of verwaarlozing.

Geweld in het gezin (familiaal geweld) gekoppeld aan een verontrustende opvoedingssituatie, is een sociaal-maatschappelijk thema dat de Sociale Recherche van de politie opvolgt. Daarnaast helpen zij ook slachtoffers door het geven van adequate opvang, informatie, bijstand en doorverwijzing.

Vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling? Bel gratis naar de professionele hulplijn 1712. Zowel ouders als kinderen kunnen hier terecht. Elk contact verloopt discreet en je kan anoniem blijven.