Verwaarlozing of mishandeling van dieren

Inhoud

Wat als je vaststelt (of vermoedt) dat er iets niet in orde is met het dierenwelzijn? Hieronder vind je 3 tips.

Praat erover met de eigenaar

Probeer de eigenaar ervan te overtuigen dat de dieren nood hebben aan een goede verzorging en degelijke huisvesting. Maak gebruik van de informatie van LICG.

Leg een klacht neer bij de lokale politie

De lokale politie is bevoegd om een officiële akte op te maken en kan indien nodig verdere stappen ondernemen, zoals inbeslagname van de dieren. Je kan hen bereiken op het nummer, tel. 03/744 09 00.

Leg een klacht neer bij de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheidsdienst voor Dierenwelzijn behandelt klachten over de verwaarlozing of mishandeling van dieren: Vlaamse Overheid.