Klachten over milieuhinder

Inhoud

Er zijn verschillende vormen van milieuhinder:

Mogelijke acties

Probeer altijd eerst in dialoog te gaan met diegene die de hinder veroorzaakt. Maak duidelijk wat je stoort, wanneer het stoort en waarom het stoort. Licht het probleem toe op een niet-aanvallende manier. Als je dat doet op een moment dat de hinder zich niet voordoet, kan je het probleem meestal rustiger uitleggen.

Als de dialoog niets oplevert, kan je binnen de kantooruren contact opnemen met de milieudienst. De milieudienst treedt op als centraal meldpunt voor milieuklachten. Dit kan telefonisch, via het e-loket of via mail. Vermeld steeds je naam, adres en contactgegevens voor de verdere opvolging. 

Buiten de kantooruren kan je voor dringende en ernstige kwesties ook contact opnemen met de de politiezone Kruibeke-Temse via het telefoonnummer 101. Zij hebben de bevoegdheid om ter plaatse de hinder vast te stellen en om op te treden bij overtredingen. Dat kan door aanmaningen of door een proces-verbaal. Ook zij kennen de plaatselijke toestand en de specifieke wetgeving.

Vuur stoken

Het verbranden van afval zorgt niet alleen voor rook- en geurhinder, het is ook bijzonder schadelijk voor de gezondheid!  Bij verbranding van afval komen dioxines, PAK’s, fijn stof en zware metalen vrij. Onderzoek heeft uitgewezen dat 55% van alle dioxine-uitstoot in Vlaanderen afkomstig is van sluikstoken.

Deze gevaarlijke stoffen stapelen zich op in lichaamsvetten, waardoor gezondheidsproblemen niet onmiddellijk maar jaren later kunnen voorkomen. Ziekten die het gevolg zijn van de opname van deze stoffen zijn kanker, groeistoornissen, aandoeningen aan lever, maag en darmen.

Wat mag je verbranden binnen? Wat mag je verbranden buiten?

Afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen.

Meer info vind je op vmm.be

Ook kan je op deze bovenstaande link meer informatie vinden over het stoken binnen.

Waar kan je terecht met je afval ?

Vele afvalsoorten worden wekelijks of tweewekelijks opgehaald met de huis-aan-huisophaling. Verder kan je ook terecht op het recyclage parken te Rupelmonde of te Melsele.
Tuinafval kan je composteren en snoeihout verhakselen. Voor vragen hierover kan je terecht bij de compostmeesters. Hun adressen vind je op www.ibogem.be en doorklikken op composteren.