Aanvulling verkeersproefproject Ankerstraat, Hellingstraat en Priester Saveynstraat

Gepubliceerd op dinsdag 5 dec 2023 om 07:23
Tussen december 2023 en maart 2024 wordt het proefproject in de Ankerstraat en omliggende straten vervolgd met enkele aanpassingen.

Proefproject veilig verkeer

Afgelopen maanden vond in de Ankerstraat en enkele omliggende straten een verkeersproefproject plaats. Dit had tot doel de verkeersituatie te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen. Op basis van de resultaten van het proefproject en de conclusies van de verkeersmeting door de politie wensen we een bijkomende proef uit te voeren.

Uit het proefproject bleek dat:

  • De snelheid van het gemotoriseerde verkeer in de betrokken straten niet toenam;
  • Een meerderheid van de bewoners het proefproject, al dan niet mits aanpassingen, wenst te behouden;
  • De verkeerssituatie in de Hellingstraat onvoldoende duidelijk was;

Welke verkeersregeling blijft behouden?

  • De Ankerstraat is enkel toegankelijk vanuit de Kasteelstraat (enkelrichtingsverkeer).
  • De Priester Saveynstraat is enkel toegankelijk vanuit de Hellingstraat (enkelrichtingsverkeer).
  • Zwaar verkeer +3,5 ton  komend uit de Dijkstraat wordt verplicht naar rechts geleid (richting Broekstraat/Ganzemeerstraat) om de zone Hellingstraat/Priester Saveynstraat van zwaar verkeer te ontlasten. De hulpdiensten en de intercommunale voor afvalophaling werden hierover ge├»nformeerd en blijven uiteraard de hele zone correct bedienen zoals voorheen.
  • Er kan nog steeds geparkeerd worden in de Ankerstraat in de daarvoor voorziene vakken en in de Priester Saveynstraat aan de onpare kant (linkerzijde van de rijrichting).

Welke aanpassing worden uitgetest tijdens het nieuwe proefproject?

In de Hellingstraat zal over de volledige lengte van de Ankerstraat tot de Geeraard de Cremerstraat enkele richting gelden in de richting van de Geeraard de Cremerstraat. Hierdoor wordt het doorgaand verkeer makkelijker naar de grotere verkeersas geleid.

Dit geldt niet voor fietsers, zij mogen de dubbele rijrichting gebruiken in de Ankerstraat, Hellingstraat en Priester Saveynstraat.

Proefperiode van 3 maanden start op 11 december 2023 

Wil je tijdens het proefproject een dringende klacht of een verkeersonveilige situatie melden? Dan kan je terecht bij de gemeentelijke Technische Dienst via td@kruibeke.be.