College van burgemeester en schepenen

Het College is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college:

  • het beheer van de gemeentelijke inrichtingen
  • de leiding van de gemeentewerken
  • het beheer van de inkomsten en de uitgaven van het gemeentebestuur
  • het vaststellen van de rooilijnen
  • de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
  • het toezicht op het gemeentelijk personeel.

Het college vergadert in principe elke dinsdagvoormiddag.
Deze vergaderingen zijn niet openbaar.