Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college. De raad is samengesteld uit de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

Belangrijkste opdrachten of bevoegdheden:

  • aanstellen van de schepenen en van de leden van het OCMW.
  • aanstellen en benoemen van de gemeenteambtenaren
  • goedkeuren van begroting, rekening, reglementen en verordeningen
  • toezien op de kerkfabriek en het OCMW
  • bespreken van problemen bv. milieu, verkeer, ruimtelijke ordening, ...en de nodige maatregelen nemen bv. door politieverordeningen, subsidiereglementen
  • beslissingen nemen betreffende aankopen en/of uitvoering van werken.

De gemeenteraad vergadert behoudens uitzondering elke laatste maandag van elke maand (behalve in juli en augustus).

De installatievergadering werd georganiseerd op 7 januari 2019.

De zittingsdata voor het najaar 2020 zijn (onder voorbehoud van wijzigingen): 7 september - 5 oktober - 26 oktober - 30 november - 21 december.

De zittingen hebben plaats in het kasteel "Wissekerke" te Bazel om 19.30 uur.

Via het menu rechts hiernaast vindt u de samenstelling van de raad en per zittingsdatum ook de beschikbare documenten (agenda, verslag, audioverslag).

U kan de zittingen live meevolgen via https://web-kruibeke.streamovations.be/.

Het huishoudelijk reglement van de raad vindt u hier.