Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college. De raad is samengesteld uit de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

Belangrijkste opdrachten of bevoegdheden:

  • aanstellen van de schepenen en van de leden van het OCMW.
  • aanstellen en benoemen van de gemeenteambtenaren
  • goedkeuren van begroting, rekening, reglementen en verordeningen
  • toezien op de kerkfabriek en het OCMW
  • bespreken van problemen bv. milieu, verkeer, ruimtelijke ordening, ...en de nodige maatregelen nemen bv. door politieverordeningen, subsidiereglementen
  • beslissingen nemen betreffende aankopen en/of uitvoering van werken.

De gemeenteraad vergadert behoudens uitzondering elke eerste maandag van elke maand.
De zittingen hebben plaats in het kasteel "Wissekerke" te Bazel om 19.30 uur.

Zittingsdata 2018 (onder voorbehoud): 29 januari, 26 februari, 26 maart, 7 mei, 28 mei, 25 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december.