Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van deze raad worden verkozen via getrapte verkiezingen (door de gemeenteraadsleden) voor een periode van 6 jaar. De raadsleden duiden onderling een voorzitter aan.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe elke derde dinsdag van de maand om 19u op de Graanzolder van het OCMW. De zittingen zijn openbaar, dus kunnen door iedereen worden bijgewoond (als toehoorder). Onder bepaalde voorwaarden kan de Raad beslissen om specifieke agendapunten achter gesloten deuren te bespreken, bijvoorbeeld wanneer die betrekking hebben op personen.