Bijzonder comité sociale dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Zaken komt een maal per maand samen. Hier wordt de individuele hulpverlening besproken. Deze vergaderingen zijn bijgevolg niet openbaar toegankelijk.