Bijzonder comité sociale dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst komt een maal per maand samen. Hier wordt de individuele hulpverlening besproken. Deze vergaderingen zijn bijgevolg niet openbaar toegankelijk.

Wat vanaf 1 januari 2019?

In uitvoering van art. 91 van het decreet lokaal bestuur dien(d)en ten laatste op 28 december 2018 tussen 9 en 12 uur voordrachtakten te worden ingediend voor het bijzonder comité voor sociale dienst:

Volgende partijen die deelgenomen hebben aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 kunnen het aantal leden voordragen vermeld naast hun lijstnaam:

  • Samen Voor Kruibeke : 3 leden
  • NVA : 2 leden
  • D.E.N.E.R.T.: 2 leden
  • CD&V : 1 lid

Het huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité vindt u hier.