Cultuurraad

De cultuurraad is een van de gemeentelijke adviesraden die de overheid helpt bij het uitvoeren van het beleid. De cultuurraad heeft bovendien als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding.

Je vindt de statuten van de cultuurraad hier.