Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat sinds 1 januari 2014 uit de voltallige gemeenteraad.

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Recreatie Kruibeke vergadert in principe aansluitend op de vergaderingen van de gemeenteraad in kasteel Wissekerke.