Commissie voor ruimtelijke ordening

Beschrijving:

Deze commissie is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. Als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid heeft de Gecoro een tegelijk complexe en delicate opdracht. Die wordt daarbovenop gekoppeld aan een uitgebreid en erg gevarieerd takenpakket:

 • De gemeenteraad adviseren bij het opmaken van een ruimtelijk beleidsplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen;
 • Advies verstrekken over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften;
 • Advies verlenen over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat verband houdt met ruimtelijke ordening;


Al deze taken kunnen worden uitgeoefend zowel op vraag van de gemeente, als uit eigen initiatief.

Samenstelling en werking:

De Gecoro is drieledig samengesteld en bestaat uit:

 • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijk middenveld (en hun plaatsvervangers);
 • Leden die bijzonder deskundig zijn op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (en hun plaatsvervangers);
 • Waarnemers van het schepencollege en van de fracties uit de gemeenteraad.

Wettelijk is bepaald dat de Gecoro minimaal twee keer per jaar vergadert. In de praktijk komt de Gecoro soms tot twee keer per maand samen, bijvoorbeeld als ze een advies voorbereidt over het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan of een vergunningsaanvraag.

Samenstelling

 • Tom De Rijck

  Functies

  Voorzitter commissie voor ruimtelijke ordening
 • Margot Van Royen

  Contact
  O.L.Vrouwplein 18-20 , 9150 Kruibeke
  Tel.
  03 740 02 33
  stedenbouw@kruibeke.be

  Test

  Functies

  Secretaris commissie voor ruimtelijke ordening
 • Anthony Ampe

  Geleding: Milieu- en natuurverenigingen - Polderbestuur

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • Katrien Certyn

  Deskundige

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • David Foubert

  Geleding: Vereniging voor werkgevers en zelfstandigen

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • Pieter Jan Meire

  Deskundige

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • Rita Pauwels

  Geleding: Vereniging van handelaars

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • Benny Perdaen

  Geleding: Vereniging van werknemers

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • Godelieve Van Raemdonck

  Geleding: Vereniging van landbouwers

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • Ellen Van Stappen

  Deskundige

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • Pieter-Jan Verschooren

  Deskundige

  Functies

  Effectief lid commissie voor ruimtelijke ordening
 • Johan Arnout

  Geleding: Milieu- en natuurverenigingen - Polderbestuur

  Functies

  Plaatsvervanger Anthony Ampe
 • Carla Colazzo

  Functies

  Plaatsvervanger Pieter Jan Meire
 • André D'Eer

  Geleding: Vereniging van landbouwers

  Functies

  Plaatsvervanger Godelieve Van Raemdonck
 • Hans D'Eer

  Geleding: Vereniging van handelaars

  Functies

  Plaatsvervanger Rita Pauwels
 • Marc de Mayer

  Functies

  Plaatsvervanger Katrien Certyn
 • Mark Lauwers

  Functies

  Plaatsvervanger Pieter-Jan Verschooren
 • François Stuer

  Geleding: Vereniging voor werkgevers en zelfstandigen

  Functies

  Plaatsvervanger David Foubert
 • Franky Van Laeken

  Geleding: Vereniging van werknemers

  Functies

  Plaatsvervanger Benny Perdaen
 • Isabelle Van Lierop

  Functies

  Plaatsvervanger Ellen Van Stappen