College van burgemeester en schepenen

Het College is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college:

 • het beheer van de gemeentelijke inrichtingen
 • de leiding van de gemeentewerken
 • het beheer van de inkomsten en de uitgaven van het gemeentebestuur
 • het vaststellen van de rooilijnen
 • de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
 • het toezicht op het gemeentelijk personeel.

Het college vergadert in principe elke dinsdagvoormiddag.
Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

 • Antoine Denert D.E.N.E.R.T

  Contact
  Rupelmondestraat 90 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0475 26 20 01
  antoine.denert@kruibeke.be

  Functies

  Burgemeester

  Bevoegdheden:

  algemene leiding – openbare veiligheid, politie en brandweer – personeel – communicatie

 • Dimitri Van Laere N-VA

  Contact
  Reigerslaan 10 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0494 34 36 15
  dimitri.vanlaere@kruibeke.be

  Functies

  1e Schepen

  Bevoegdheden:

  financiën - cultuur en erfgoed - onderwijs en kunstonderwijs - mobiliteit en openbaar vervoer - ruimtelijke ordening - patrimonium - ICT - bibliotheek - mondiaal beleid - openbaar groen en dierenwelzijn - burgerlijke stand en bevolking

 • Dirk De Ketelaere cd&v

  Contact
  Kruibekstraat 90 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0498 88 95 28
  dirk.deketelaere@kruibeke.be

  Functies

  2e Schepen

  Bevoegdheden:

  landbouw en jaarmarkten - openbare werken en feestelijkheden - jeugd (patrimonium)

 • Els Eeckhaoudt N-VA

  Contact
  Warandestraat 28 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0474 56 97 98
  els.eeckhaoudt@kruibeke.be

  Functies

  3e Schepen

  Bevoegdheden:

  senioren - markten - tewerkstelling - begraafplaatsen - gezin - kinderopvang

 • Koen Maris cd&v

  Contact
  Langestraat 118 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0485 50 17 30
  koen.maris@kruibeke.be

  Functies

  4e Schepen

  Bevoegdheden:

  sport - Polders van Kruibeke - kerkfabrieken - jeugd

 • Filip Vercauteren cd&v

  Contact
  Tulpenstraat 5 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0494 57 50 78
  filip.vercauteren@kruibeke.be

  Functies

  5e Schepen

  Bevoegdheden:

  Sociale zaken – welzijn en gezondheid – armoede – gelijke kansen – toerisme – burgerparticipatie – milieu, natuur en energie – lokale economie en middenstand - wonen

 • Tijs Van Vynckt

  Functies

  Algemeen Directeur