College van burgemeester en schepenen

Het College is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college:

 • het beheer van de gemeentelijke inrichtingen
 • de leiding van de gemeentewerken
 • het beheer van de inkomsten en de uitgaven van het gemeentebestuur
 • het vaststellen van de rooilijnen
 • de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
 • het toezicht op het gemeentelijk personeel.

Het college vergadert in principe elke dinsdagvoormiddag.
Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

 • Dimitri Van Laere N-VA

  Contact
  Reigerslaan 10 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0494 34 36 15
  burgemeester@kruibeke.be

  Functies

  Burgemeester

  Bevoegdheden:

  algemene leiding – openbare veiligheid – politie – brandweer – burgerlijke stand en bevolking – personeel – cultuur – erfgoed – onderwijs en kunstonderwijs – mobiliteit en openbaar vervoer – ruimtelijke ordening - sport

 • Dirk De Ketelaere CD&V

  Contact
  Kruibekstraat 90 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0498 88 95 28
  dirk.deketelaere@kruibeke.be

  Functies

  1e Schepen

  Bevoegdheden:

  landbouw en jaarmarkten – openbare werken en feestelijkheden

 • Caroline Vermeulen N-VA

  Contact
  Reigerslaan 10 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0474 41 46 90
  caroline.vermeulen@kruibeke.be

  Functies

  2e Schepen

  Bevoegdheden:

  patrimonium – ICT – bibliotheek – mondiaal beleid en jumelages – openbaar groen en dierenwelzijn

 • Kris Smet CD&V

  Contact
  Broekdam-Noord 51 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0474 55 41 68
  kris.smet@kruibeke.be

  Functies

  3e Schepen

  Bevoegdheden:

  financiën – lokale economie en middenstand – jeugd – communicatie - Polders van Kruibeke - pensioenen - kerkfabrieken

 • Els Eeckhaoudt N-VA

  Contact
  Warandestraat 28 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0474 56 97 98
  els.eeckhaoudt@kruibeke.be

  Functies

  4e Schepen

  Bevoegdheden:

  senioren – markten - tewerkstelling - begraafplaatsen - gezin - kinderopvang

 • Filip Vercauteren CD&V

  Contact
  Tulpenstraat 5 , 9150 Kruibeke
  GSM
  0494 57 50 78
  filip.vercauteren@kruibeke.be

  Functies

  5e Schepen

  Bevoegdheden:

  Sociale zaken – welzijn en gezondheid – armoede – gelijke kansen – wonen – toerisme – burgerparticipatie – milieu, natuur en energie – vervangt de burgemeester bij diens afwezigheid