Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college. De raad is samengesteld uit de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.

Belangrijkste opdrachten of bevoegdheden:

  • aanstellen van de schepenen en van de leden van het OCMW.
  • aanstellen en benoemen van de gemeenteambtenaren
  • goedkeuren van begroting, rekening, reglementen en verordeningen
  • toezien op de kerkfabriek en het OCMW
  • bespreken van problemen bv. milieu, verkeer, ruimtelijke ordening, ... en de nodige maatregelen nemen bv. door politieverordeningen, subsidiereglementen
  • beslissingen nemen betreffende aankopen en/of uitvoering van werken.

De gemeenteraad vergadert behoudens uitzondering elke laatste maandag van elke maand (behalve in juli en augustus). De fysieke bijeenkomsten gaan nog tot midden 2022 (tijdens de restauratiewerken in Kasteel Wissekerke) uitzonderlijk door in OC De Brouwerij om 19.30 u (of aansluitend op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn). 

De installatievergadering werd georganiseerd op 7 januari 2019.

De zittingsdata voor 2021 zijn (onder voorbehoud van wijzigingen): 6 september - 4 oktober 2021 - 8 november 2021 - 20 december 2021

Samenstelling