Gemeenteraadscommissie

Deze commissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking. De commissie waakt ook over de afstemming van het gemeentelijk beleid op dat van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

De vergaderingen van de commissie zijn in principe openbaar, onder dezelfde voorwaarden als de zittingen van de gemeenteraad. Ze vinden normaliter één week voor de zitting van de gemeenteraad plaats op maandag om 19.30 uur.