Raad van Bestuur AGB

De raad van bestuur bestaat uit de voltallige gemeenteraad, met als voorzitter Antoine Denert.

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Recreatie Kruibeke vergadert in principe aansluitend op de vergaderingen van de gemeenteraad.

Bijlagen

  • Statuten Autonoom Gemeentebedrijf Kruibeke.pdf 227,8 Kb