Raad van Bestuur AGB

De raad van bestuur bestaat uit de voltallige gemeenteraad, met als voorzitter schepen Kris Smet.

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Recreatie Kruibeke vergadert in principe aansluitend op de vergaderingen van de gemeenteraad.