Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De samenstelling van deze raad is identiek aan die van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is tevens voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe elke laatste maandag van de maand voorafgaand of aansluitend op de gemeenteraadszitting in het gemeentehuis (behalve in juli en augustus).

De zittingen zijn openbaar, dus kunnen door iedereen worden bijgewoond (als toehoorder). Onder bepaalde voorwaarden kan de Raad beslissen om specifieke agendapunten achter gesloten deuren te bespreken, bijvoorbeeld wanneer die betrekking hebben op personen.

Wens je de datum en agenda van de zittingen telkens vooraf te ontvangen via e-mail? Dan kan je hier je gegevens doorgeven

Samenstelling