Vast Bureau

Het dagelijks bestuur van het OCMW ligt in handen van het Vast Bureau.

Dit orgaan is op dezelfde manier samengesteld als het college van burgemeester en schepenen en vergadert aansluitend op de zitting van het college van burgemeester en schepenen. Deze vergaderingen gaan door achter gesloten deuren.

Samenstelling