Ratten en ongedierte

Inhoud

Ratten veroorzaken problemen op openbare en particuliere domeinen. Naast materiële schade (ondergraven van dijken, grachten, schade aan landbouwgewassen) verspreiden ratten ook ziekten.

Heb je last van ratten op privéterrein? De eigenaar, bewoner of gebruiker van het privéterrein moet zelf de overlast bestrijden. Hieronder vind je enkele tips.

Hoe herken je de aanwezigheid van ratten?

 • Krassende geluiden in muren of plafonds.
 • Donkere, langwerpige uitwerpselen van 10 tot 15 mm lang.
 • Muskus- en ammoniakgeur.
 • Knaagsporen aan hout en plastic.
 • Opengescheurde verpakkingen en vuilniszakken.
 • Nesten in warme en beschutte plaatsen.
 • Holen in de tuin, vooral in composthopen of onder schuren.

Verschillende soorten ratten

 • Bruine rat

De bruine rat komt voor op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen. Plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig zijn: oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders, stallen, ... De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vreet aan landbouwgewassen, vervuilt voedselvoorraden, brengt knaagschade toe aan bv. elektriciteitskabels, brengt ziektes over, ... . Ze verplaatst zich meestal langs vervuild water of riolen. Als je ze opmerkt, is het aangewezen om ze zo snel mogelijk te bestrijden. De bruine rat plant zich immers het hele jaar door voort.

Weet je niet hoe dit aan te pakken, informeer voor advies bij de gemeentelijke milieudienst.

Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met de vzw Rato. Op maandag zijn de rattenbestrijders actief in onze gemeente.

 • Muskusrat

De muskusrat is een knaagdier dat tot de familie van de woelratten behoort. Het is geen inheems dier en het hoort hier eigenlijk niet thuis. Het dier is rond 1930 vanuit Amerika ingevoerd als pelsdier, ontsnapt uit verschillende kwekerijen en nu bijna over heel Europa verspreid.

De muskusrat is aan water gebonden. Je vindt de muskusrat voornamelijk langs waterlopen met begroeide omgeving, ook langs maïsvelden. Het zijn zeer goede zwemmers. Ze nesten in oevers van rivieren, in dijken en in zelfgebouwde winterhutten. Ze eten vooral verse plantendelen.

Door zijn graafwerkzaamheden brengt de muskusrat grote schade toe aan dijken en grachten. Door toevoer van grond (graafwerkzaamheden) op de bodem van de grachten kunnen deze ook dichtslibben. Ook is er aanzienlijke vraatschade aan landbouwgewassen (maïs, bieten, ...). De wetgeving betreffende de voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, verplicht de verantwoordelijken om de muskusratten op terreinen, waterlopen en plassen te bestrijden.

Het zijn de waterlopenbeheerders (gewesten, provincies en gemeenten) die de bestrijding, afhankelijk van de categorie van de waterloop, al dan niet in samenspraak organiseren.

Het is verboden om muskusratten met gif te bestrijden. De rattenbestrijder gaat op zoek naar haarden van muskusratten door alle waterlopen af te speuren naar sporen. Bij, of in de buurt van, een haard plaatst hij klemmen of fuiken. Elk bestrijdingsmiddel wordt met zorg geplaatst zodat nevenvangsten worden vermeden.

Als je een muskusrat opmerkt, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de gemeentelijke milieudienst.

De laatste jaren zijn er in Kruibeke geen muskusratten meer waargenomen.

Hoe voorkom je ratten?

 • Zorg voor een goede hygiëne in huis.
 • Gooi afval onmiddellijk weg in een vuilnisbak met afgesloten deksel.
 • Bewaar voeding in afgesloten glazen of metalen potten.
 • Laat eten en drinken van uw huisdier ’s nachts niet staan.
 • Berg voeding voor uw huisdier op in een gesloten bak.
 • Sluit alle mogelijke toegangen tot uw woning goed af.
 • Zorg voor afgesloten vuilnisbakken buitenshuis.
 • Gooi geen vleesresten op de composthoop.

Hoe bestrijd je ratten?

Privaat domein:

 • Bestrijding van ongedierte op privédomein is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker, bewoner of eigenaar.
 • Zorg dat ratten geen ander voedsel kunnen vinden.
 • Houd de bestrijding vol tot er niet meer van het bestrijdingsmiddel wordt gegeten.
 • Raadpleeg eventueel een bestrijdingsfirma.

Openbaar domein:

Voor de bestrijding van ratten op het openbaar domein werkt het lokaal bestuur samen met de RATO vzw.

RATO vzw voert actieve bestrijding uit op de openbare terreinen. Er wordt gespeurd langs de openbare waterlopen, straatgrachten, containerparken, … naar sporen van muskusratten en bruine ratten. De overgangen van gesloten naar open riool worden extra bewaakt. 

Klachten over ratten op openbaar domein?

Doe een melding aan de milieudienst:

 • telefonisch
 • via mail
 • via onderstaand e-loket

Digitaal loket