Referentieadres

Inhoud

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij de Dienst Welzijn op de gemeente waar ze verblijven.

Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Je hebt geen eigen adres en behoort tot één van volgende groepen:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning)
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • je bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen
 • je hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
 • beschermde getuigen

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen via de Dienst Welzijn moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent dakloos.
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Jouw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.
 • Je doet een beroep op de Dienst Welzijn voor dienstverlening.

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Je sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neem je op:

 • dat het om het een referentieadres gaat (dat je daar niet woont)
 • dat de persoon de post die voor je toekomt aan jou zal bezorgen.

Neem contact op met de gemeente waar je een referentieadres neemt voor de nodige documenten.

Opgelet: Een inschrijving op een referentieadres om beroepsredenen mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Je dient een aanvraag in bij de Dienst Welzijn van de gemeente waar je normaal verblijft. De dienst onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over jouw aanvraag.

Als je een referentieadres bij de dienst Welzijn krijgt, wend jeje met de nodige documenten tot jouw gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van de Dienst Welzijn.

Je moet zich minstens 1 keer per 3 maanden aanmelden bij de sociale dienst.

Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan de Dienst Welzijn jouw referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.