Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Inhoud

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, kan gevraagd worden aan Dienst Welzijn om de begrafenis te verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Procedure

Neem contact op met de Dienst Welzijn voor je een begrafenis vastlegt.

De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek en financieel onderzoek,  zowel naar de overledene als naar de erfgenamen.

De dienst heeft een overeenkomst met een begrafenisondernemer. Er kan rekening gehouden worden met de wens van de overledene. De inhoud van de begrafenis en de maximale bedragen zijn vastgelegd.

Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst beslist over de ten laste neming. In akkoord met de erfgenamen kunnen de begrafeniskosten ook als voorschot gegeven worden.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van de financiële situatie