Registratie poliovaccinatie

Inhoud

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties voor de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvang je een polioattest. Dit attest bezorg je na de laatste vaccinatie op 15 maanden terug aan jouw gemeentebestuur.

Voorwaarden

De arts vult het attest pas in wanneer het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat u aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van jouw kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat het kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest aan jouw gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Als je het polioattest verloren hebt, kan je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Je kan dit attest gewoon via de post bezorgen of afgeven aan de onthaalbalie. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken met de dienst bevolking.

Regelgeving

26 OKTOBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt