Reglement tegemoetkoming op de huisvuilbelasting

Datum zitting dinsdag 18 februari 2014
Orgaan Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Bijlagen

  • reglement tegemoetkoming huisvuilbelasting.pdf 109 Kb