Reglement tegemoetkoming op de huisvuilbelasting

Datum zitting dinsdag 18 feb 2014 om 00:00
Orgaan Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Bijlagen

  • reglement tegemoetkoming huisvuilbelasting.pdf 109 Kb