Riolering

Inhoud

Om het regenwater naar de grachten en waterlopen af te voeren en het afvalwater naar het zuiveringsstation af te voeren is er in de gemeente Kruibeke een groot rioleringsnet aangelegd. Sinds 1 januari 2010 doet onze gemeente voor haar rioolbeheer een beroep op de expertise van Riopact, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Als rioolbeheerder zorgt Riopact voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Dit houdt onder meer volgende taken in:

 • realiseren van rioolaansluitingen
 • realiseren van een overwelving in een baangracht (na afleveren van een gemeentelijke vergunning)
 • reinigen rioleringen
 • reinigen straatkolken
 • oplossen verzakkingen en verstoppingen t.g.v. problemen met het rioleringsstelsel
 • aanleg en onderhoud pompstations
 • aanleg en onderhoud individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)
 • aanleg nieuwe rioleringen en vervangen verouderde rioleringen
 • opmaken hemelwaterplannen
 • opmaken en bijwerken riooldatabank

Algemene inlichtingen vind je terug op www.riopact.be

Procedure

Aansluiting

Bij de bouw van een nieuwe woning of bij structurele verbouwingen zijn meestal nieuwe rioolaansluitingen nodig voor huishoudelijk afvalwater en regenwater. Ook bij aanzienlijke verbouwingen of veranderingen aan de privéwaterafvoer ben je verplicht om het afvalwater op dat ogenblik te scheiden, ook al ligt er nog geen gescheiden riolering in je straat.

Het aansluiten van je privéwaterafvoer op het rioleringsstelsel mag je niet zelf doen. Deze werken worden uitgevoerd door De Watergroep. Hiervoor neem je contact op met Riopact. Deze vraag je best 8 weken voor de start van de (ver)bouwwerken aan. Het aanvraagformulier vind je via www.riopact.be/rioolaansluiting.

Keuring

Je moet je privéwaterafvoer (dit zijn de leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering) laten keuren in de volgende gevallen:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op je privédomein

Een keuring kan je laten uitvoeren door een erkend keuringsorganisme. Via www.vlario.be of www.aquaflanders.be krijg een overzicht van de erkende keurders. Na de keuring ontvangt u een keuringsattest.

De keurder bepaalt zelf de kostprijs van de keuring. Er bestaan geen wettelijke richtprijzen.
Indien de verplichte keuring het gevolg is van het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de straat, dan zal het lokaal bestuur de eerste keuring ten laste nemen. Als bij deze keuring fouten worden vastgesteld, dan zal er een herkeuring moeten plaatsvinden.  Deze keuring is  ten laste van de eigenaar van de woning.

Belasting op niet-optimaal afkoppelen

In de gemeente Kruibeke is er in bepaalde gevallen een gemeentelijke belasting van toepassing voor het niet-optimaal afkoppelen van hemelwater:

 • het niet-optimaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein van bestaande woningen in door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten;
 • het niet-optimaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende bij de stedenbouwkundige vergunning.

De belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van de vaststelling van niet conformiteit door de keurder.

De belasting is vastgesteld met een forfaitair bedrag van 1.000 euro per jaar.

Bekijk ook

Merk je een verstopping van de riolering of straatkolk op het openbaar domein?
Ook hiervoor neem je contact op met Riopact.

 • Niet-dringende problemen kan je melden via het contactformulier
 • Voor dringende problemen kan je bellen naar 02 238 96 99.

Heb je nog allerhande andere vragen met betrekking tot het rioleringsstelsel? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Onderaan deze pagina vind je ook een handige leidraad 'Wat te doen indien uw riolering verstopt zit'.


Niet gevonden wat je zocht? Neem contact op met Riopact.

Bijlagen

 • Riopact Wat te doen indien uw riolering verstopt zit infographic.pdf 153,9 Kb

Digitaal loket