Riolerings- en wegeniswerken Gelaagstraat

Gepubliceerd op maandag 19 feb 2024 om 13:45
In het kader van verbeterde waterzuivering en verhoogde verkeersveiligheid wordt in de Gelaagstraat een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe langsgracht aangelegd.

Wat

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met aparte afvoeren voor hemelwater en afvalwater, evenals de aanleg van een nieuwe langsgracht. Dit gaat gepaard met de afkoppeling van regenwater op privédomein. Daarnaast zal de bovengrond volledig vernieuwd worden. Tevens zal het plein op het kruispunt van de Gelaagstraat en de Temsestraat volledig heringericht worden.

Waarom

  • Verbeteren van de waterzuivering op het grondgebied, door middel van een gescheiden afvoer.
  • Verbeteren van de hemelwaterafvoer.
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers door de aanleg van een fietsstraat in de Gelaagstraat vanaf het kruispunt met de Lepelstraat, evenals een verbetering van de aansluiting op de kade.
  • Verhogen van het comfort voor reizigers van het openbaar vervoer door de aanleg van een integraal toegankelijke bushalte.
  • Verfraaiing van het straatbeeld door middel van groenaanplantingen en straatmeubilair.

Wanneer

De werken zullen naar verwachting starten in het vierde kwartaal van 2024 of het eerste kwartaal van 2025, afhankelijk van het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Verkeerssituatie

Tijdens de uitvoering van de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Opdrachtgever

De werken worden uitgevoerd in opdracht van Aquafin NV, Riopact en het Lokaal Bestuur Kruibeke

Kostprijs

De geschatte kosten voor het gemeentelijk aandeel in de werken bedragen € 755.000 inclusief btw.

Bijlage

  • Presentatie bewonersvergadering

Bijlagen

  • presentatie bewonersvergadering_ontwerp.pptx 74,8 Mb