Rustpensioen

Inhoud

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe het pensioen berekend wordt.

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

Om een rustpensioen te ontvangen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

  • een bepaalde leeftijd hebben bereikt,
  • geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt,
  • de wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door de werkgever zijn ingehouden op uw werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang de leeftijd en duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

Welke procedure je moet volgen, hangt af of je werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar.

Je bent verplicht uw pensioen zelf aan te vragen als je:

  • rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
  • rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
  • rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
  • een hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt.

Je kan dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

Als werknemer kan je ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag. Als zelfstandige kan je terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Statutaire ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de laatste werkgever in de overheidssector.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart 

Kostprijs

Op de website www.mypension.be kan je jouw pensioenbedrag en pensioendatum terugvinden. 

Het bedrag van je pensioen is afhankelijk van een aantal zaken zoals de betaalde bijdragen en het aantal gewerkte jaren.