Scheepsbouwersstraat 16 – PFAS - No regret-maatregelen

Gepubliceerd op dinsdag 14 nov 2023 om 16:33
De OVAM heeft een verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging ter hoogte van de Scheepsbrouwersstraat 16 in Rupelmonde uitgevoerd; kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nrs 542 H, 542 K, 529 C2 en 670 H.

De aanleiding van de bodemonderzoeken is dat deze locaties vroeger werden gebuikt als brandweeroefenzone.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.

Op basis van dit onderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om meer no regret-maatregelen te nemen op die locaties en in een gebied met een straal van 500 meter rond die locaties. Er zijn ook verdere bodem en grondwateronderzoeken gepland in de nabije omgeving van deze locaties. De omwonenden zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld. 

Wat zijn no regret-maatregelen? 

No regret-maatregelen zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. No regret-maatregelen zijn bedoeld om de bevolking te beschermen.

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site:

  • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik je putwater niet om je zwembad te vullen of de moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.