School- en studietoelagen

Inhoud

Studietoelagen

De schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs zijn geïntegreerd in het Groeipakket.

Afhankelijk van je inkomen en je gezinssamenstelling kan je in aanmerking komen voor een studietoelage voor het hoger onderwijs. Deze toelage kan online aangevraagd worden.