Sociale tewerkstelling

Inhoud

Via een sociale tewerkstelling wil de Dienst Welzijn mensen die niet werken of moeilijk aansluiting kunnen vinden met de arbeidsmarkt aan een job helpen. Dikwijls gaat het om mensen die langdurig werkloos zijn, laaggeschoold zijn en eventueel gehinderd worden door persoonsgebonden of maatschappelijke risicofactoren.

Voorwaarden

Leefloongerechtigd zijn.

Gerelateerde items