Aanvraag standplaats ambulante handel

Inhoud

Als je op het grondgebied van gemeente Kruibeke ambulante activiteiten wil uitvoeren (op of buiten de wekelijkse markt), moet je dit aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat zijn ambulante activiteiten?

Je doet aan ambulante handel wanneer je producten verkoopt aan de consument buiten de vestigingsplaats(en) van je onderneming, namelijk het (de) adres(sen) die geregistreerd staan bij je ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Denk hierbij aan de kramen op de wekelijkse markt of de kippen- of viskraam langs de openbare weg of het rondrijdende ijskraam.

Voorwaarden

Voor elke ambulante activiteit moet je beschikken over een ondernemingsnummer en een leurkaart. Meer informatie hierover vind je op de pagina Aanvraag leurkaart (machtiging tot uitoefenen ambulante activiteiten)

Daarnaast voeg je ook volgende verplichte documenten bij de aanvraag:

 • een kopie van de identiteitskaart;
 • een kopie van de verzekeringsattesten, waaruit blijkt dat de aangevraagde activiteiten behoorlijk worden gedekt wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
 • een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), indien van toepassing;
 • een drankvergunning, indien van toepassing. Deze wordt aangevraagd in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Meer informatie vind je op de pagina 'drankvergunning (voor evenementen)';
 • en, indien van toepassing, een plan van de locatie of route waarop je ambulante activiteiten wil uitvoeren.

Voor een standplaats op privaat terrein, moet je uiteraard ook beschikken over de toestemming van de eigenaar. 

Procedure

De standplaats wordt aangevraagd via het digitaal formulier.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de eventuele toelating. De aanvrager krijgt een toelating met daarin aanduiding van:

 • de producten die mogen worden verkocht
 • de plaats(en) waarop de verkoop is toegestaan
 • toegestane tijdstip(pen)

Kostprijs

Er wordt geen plaatsrecht aangerekend. Er geldt wel een retributiereglement voor de aansluiting op een stroombron.

Uitzonderingen

Een standplaats tijdens de jaarmarkten in Rupelmonde en Kruibeke hoeft niet vooraf te worden aangevraagd. In Kruibeke kan men vanaf 7 uur 's ochtends vrij een plaats innemen (max. 12 meter) tussen de Kapelstraat en Wissel (Bazelstraat).

Regelgeving

Voor wie

 • Alle verkopers die een standplaats willen innemen op een wekelijkse markt
 • Alle verkopers die een standplaats willen innemen op het openbaar domein
 • Alle verkopers die hun producten willen verkopen op rondtrekkende wijze