Stedenbouwkundig attest

Inhoud

Het stedenbouwkundig attest geeft aan of een project in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden.

Wat?

Als je zeker wil zijn over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag tot omgevingsvergunning indient, dan vraag je best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en je toch wenst te weten of je op het stuk grond je droom kan realiseren.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je niet noodzakelijk geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouw- of verkavelingsmogelijkheden op een bepaald perceel. Vul het aanvraagformulier in en voeg de bewijsstukken toe.

Een aanvraagdossier indienen

Dien je aanvraagdossier in:

  • per post: college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienst omgeving, O.L.Vrouwplein 18/20 in 9150 Kruibeke
  • per mail: stedenbouw@kruibeke.be

Wanneer krijg je het attest?

Binnen een termijn van 75 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Geldigheid

Het stedenbouwkundig attest kan niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  1. er geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 
  2. de verplichte adviezen of de geformuleerde bezwaren tijdens het openbaar onderzoek geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  3. het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op!

Een attest is nog geen omgevingsvergunning en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig.