Stedenbouwkundige inlichtingen

Inhoud

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning.

De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de dienst omgeving en deze bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting...

Ook immokantoren kunnen deze info opvragen. Deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche, het 'notarisattest', omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Procedure

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris:

U kan, met ingang van 3 juli 2023 enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat

  • Vastgoedmakelaar:

U kan, met ingang van 3 juli 2023 een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal

  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie:

Een aanvraag tot vastgoedinformatie doe je via het e-loket aan de hand van je e-ID.

Je neemt hiervoor best de volgende voorbereidende stappen (onderaan vind je een handleiding die je begeleidt bij de verschillende onderdelen):

De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker. 

Kostprijs

Voor een attest vastgoedinformatie rekenen we volgend bedrag aan:

  • 75 euro per kadastraal perceel.

Het attest wordt enkel digitaal (per mail) verstuurd.

Bijlagen

  • Vastgoedinfo_workflow_Kruibeke.pptx 1,4 Mb
  • Besluit gemeentebelasting op aanvragen omgevingsvergunning 2020-2025 248,8 Kb pdf
  • Tarieven_aanvragen stedenbouwkundig attest 216,1 Kb pdf