Stedenbouwkundige inlichtingen

Inhoud

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning.

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de Dienst Omgeving en deze bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting...

Procedure

Hoe kan je jouw aanvraag doen? 

  • Je bent notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt € 75 per kadastraal perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van € 36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Het attest wordt enkel digitaal (per mail) verstuurd.

Geen terugbetaling voor geannuleerde aanvragen

Let op! Dossiers annuleren is niet meer mogelijk sinds het in werking treden van het decreet. Er zal voor geannuleerde dossiers geen terugbetaling voorzien worden door het platform.

Bijlagen

  • Tarieven_aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen 216,1 Kb pdf