Stookolietank buiten gebruik stellen

Inhoud

Als je een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De verplichtingen hieronder gelden voor stookolietanks die gebruikt werden voor het verwarmen van woningen.

De regels zijn afhankelijk van de grootte en de plaats van de tank. De tank kan zich bovengronds of ondergronds bevinden.
Met een 'ondergrondse' tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als 'bovengronds' beschouwd.

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

Voorwaarden

Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)

 • Bovengrondse tank voor minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)
  • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
   • Leegmaken.
    Verwijderen is niet verplicht, maar als de tank toch verwijderd wordt, laat je die het best ook reinigen om meerkosten te vermijden bij het verwerkingsbedrijf.
 • Ondergrondse tank voor minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)
  • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
   • Leegmaken
   • én verwijderen of, als verwijdering niet mogelijk is, opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
    Bij verwijdering van de tank wordt tankreiniging aangeraden om meerkosten te vermijden bij het verwerkingsbedrijf.
  • Door wie? Erkende stookolietechnicus.
  • Certificaat? Bij de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.

Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Bovengrondse tank voor 5000 kg stookolie (6000 liter) of meer:
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen (indien mogelijk).
  • Ondergrondse tank voor 5000 kg stookolie (6000 liter) of meer:
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet, de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • Termijn? Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).
 • Door wie?
  • Erkende stookolietechnicus
   of
  • milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.
 • Certificaat? Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.

Procedure

Op de website van het departement Omgeving vind je een lijst van technici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest.

 • Erkende technici stookolietanks hebben een persoonlijk erkenningsnummer dat bestaat uit de letters ‘SV’ en 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).
  Je kan de lijst van erkende technici voor het onderhoud van stookolietanks opzoeken via de Overzichtslijsten erkende personen (selecteer ‘Technici stookolietanks’).
 • Erkende milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen kan je vinden via de Overzichtslijsten erkende personen (selecteer 'Milieudeskundigen houders gassen of gevaarlijke stoffen).
  Ze hebben een erkenningsnummer dat bestaat uit: een jaartal (waarin de milieudeskundige voor het eerst werd erkend) + de letter 'H' + gevolgd door:
  • 3 cijfers (bijvoorbeeld 2000/H017) of
  • 2 of 3 letters en daarna 3 cijfers (bijvoorbeeld 2001/HAV007, 2008/HSGS012) of
  • hun voor- en achternaam.

Op de website van Informazout vind je een overzicht van bedrijven die tanks leegmaken, neutraliseren en/of verwijderen in de lijst van 'tankprobleemoplossers'. Je kan ook bijv. in een telefoongids zoeken in de categorie 'Tankreiniging'.

Regelgeving

VLAREM – Titel II – Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolietanks met een waterinhoud van minder dan 5.000 kg.
VLAREM – Titel II – hoofdstuk 5.6 Brandstoffen en brandbare vloeistoffen.
VLAREM – Titel II – hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten.