Subsidie beleid voor sportclubs

Inhoud

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een beleidsubsidie.

Nadat een sportvereniging erkend is op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad kan zij jaarlijks vóór 15 september haar subsidiedossier indienen op het secretariaat van de sportdienst.

Dit dossier bevat een ingevulde excellijst (zie downloads), meer bepaald een subsidielijst gebaseerd op vooral kwalitatieve items. Daarnaast levert de sportclub de nodige bewijsstukken aan de hand van het formulier 'Bijlagen bij subsidiereglement uitgewerkt' (zie downloads).

Afhankelijk van het gebudgetteerde subsidiebedrag en het aantal behaalde subsidiepunten krijgt de vereniging eind december haar jaarlijkse beleidsubsidies.

Bijlagen

  • Gemeentelijk subsidiereglement beleid sportclubs .pdf 134,6 Kb
  • Invulformulier beleid subsidie voor sportclubs.xls 114 Kb