Subsidie externe vorming jongeren

Inhoud

Kruibeekse jongeren, of jongeren die aangesloten zijn bij een Kruibeeks jeugdwerkinitiatief én die in hun eigen gemeente geen recht hebben op kadervormingssubsidies, krijgen 100% van hun cursusgeld terugbetaald. Het gaat hierbij om cursussen die leiden tot het attest animator, hoofdanimator, instructor of hoofdinstructor, of om vormingen die duidelijk relevant zijn voor het Kruibeekse jeugdwerk.

Bijlagen

  • BBC 20-25 externekadervorming formulier en reglement.docx 49 Kb
  • BBC 20-25 externekadervorming formulier en reglement.pdf 139 Kb