Subsidie fusie sportclubs

Inhoud

Subsidie fusiebeleid Kruibeekse sportclubs

Binnen de perken van het budget verleent de gemeente subsidies aan erkende Kruibeekse sportverenigingen die maatregelen en acties ondernemen die rechtstreeks gericht zijn op:
  1. De fusie tussen sportverenigingen, die een gelijkaardige discipline aanbieden, aangezien de overtuiging leeft dat grotere clubs meer kwalitatieve mogelijkheden tot sportaanbod hebben en een gezonde clubstructuur kunnen behouden;
Er is een eenmalige subsidie voorzien gebaseerd op het ledenaantal het jaar na de fusie. De vijf jaren erna is er een op de beleidssubsidie gebaseerde procentueel berekende subsidie voorzien.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier onder Downloads in en mail het naar sport@kruibeke.be.

Bijlagen

  • Gemeentelijk subsidiereglement fusiebeleid Kruibeekse sportclubs.pdf 109 Kb
  • Aanvraagformulier subsidie fusiebeleid Kruibeekse GK GR 2020_11_30.docx 742,7 Kb