Subsidie inzaaien van groenbemesters

Voorwaarden

  • Gras, wikken, gele mosterd, bladrammenas, snijrogge en klaver.
  • Het inzaaien dient te gebeuren voor 1 november. De groenbemesters worden niet onderploegd voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag slaat. Voor 15 mei is alles omgeploegd.
  • op leem- en zandleemgronden mag er ondergeploegd worden vanaf 15 januari.
  • Aan te vragen voor 1 december van ieder jaar

Procedure

Subsidie inzaaien van groenbemesters aanvragen bij de dienst Omgeving via het e-loket.

Voor wie

Alle land- en tuinbouwers die akkerland verbouwen op het grondgebied van Kruibeke en in Kruibeke gehuisvest zijn.

Onder “land- en tuinbouwer” wordt verstaan, de categorieën 1,2 en 3 van personen zoals bepaald in de onderrichtingen betreffende de land- en tuinbouwtelling.

Afhandeling

  • De toelage bedraagt € 25 per hectare ingezaaide groenbemester. Gedeelten van een hectare worden in verhouding betoelaagd.
  • De betoelaging heeft betrekking op maximaal 10 ha per bedrijf, die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kruibeke.
  • De toelage is eenmalig per jaar en per kadastraal perceel.

Bijlagen

Reglementen en bekendmakingen