Subsidie maaien van randen van landbouwpercelen

Inhoud

Sinds 1 januari 2020 kan je als landbouwer een premie aanvragen voor het maaien met afvoer van randen en binnengrachten van landbouwpercelen.

Het voordeel van het regelmatig maaien van randen en binnen-grachten met afvoer en het hierdoor creëren van een kruidenrijke grasstrook zijn:

 • Vermijden probleemonkruiden en verruiging.
 • Alternatief voor randen en grachten doodspuiten, ploegen of afbranden (die wettelijk gezien verboden zijn).
 • Vermijden/verminderen van afspoelen van bodemdeeltjes naar grachten
 • Vasthouden van taluds en vermijden oevererosie
 • Buffer naar waterloop

Met deze subsidiemogelijkheid worden landbouwers aangespoord om deze gewenste goede landbouwpraktijk uit te voeren.

Toepassing en voorwaarden

 • Je bent landbouwer met landbouwpercelen in Kruibeke en beschikt over een landbouwnummer
 • Enkel randen van percelen langs oppervlaktewaterlichamen (meren, bekkens, waterlopen, grachten, …) of binnengrachten gezien vanuit het landbouwperceel van private en baangrachten, met name die binnengrachten waarvoor de aanpalende gebruiker voor het beheer verantwoordelijk is komen in aanmerking
 • Komt niet in aanmerking: randen die onder een beheersovereenkomst vallen van de VLM
 • Enkel het maaien met afvoer komt in aanmerking

Bedrag

 • 50% van de kosten met een maximum van 5 cent per lopende meter per maaibeurt met afvoer van de rand óf de binnengracht en een maximum van 10 cent per lopende meter per maaibeurt met afvoer van de rand én de binnengracht (max 2 maaibeurten per jaar).
 • Indien de maaibeurt door de landbouwer zelf wordt uitgevoerd wordt de maximumberekening toegekend.
 • Het jaarlijks minimum uitkeringsbedrag per landbouwer bedraagt 25 euro en een jaarlijks maximum uitkeringsbedrag per landbouwer bedraagt 200 euro.

Procedure

Maaien landbouwpercelen premie aanvragen bij de dienst Omgeving: MAAK EEN AFSPRAAK

Bijlagen

 • Aanvraagformulier akkerrandbeheer 156,9 Kb pdf
 • Subsidie maaien randen landbouwpercelen 220,3 Kb pdf