Subsidie ter ondersteuning van coronaproof evenementen

Inhoud

Met deze subsidie wil de gemeente initiatieven van verenigingen en organisatoren stimuleren en een financiële ondersteuning verlenen om aan de hygiënische  veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen. De projecten moeten versterkend zijn voor de kwaliteit en samenhang van de lokale gemeenschap en plaatsvinden voor 31 december 2022. De subsidie kan afzonderlijk worden aangevraagd of in combinatie met de subsidie ter ondersteuning van evenementen. 

Voorwaarden

Het project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een erkende Kruibeekse vereniging aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad of een vereniging die nauw samenwerkt met het lokaal bestuur.
 • De aanvrager of zijn vertegenwoordiger is meerderjarig.
 • Het project vindt plaats voor 31 december 2022.
 • Het project is versterkend voor de kwaliteit en samenhang van de lokale gemeenschap.
 • Het financieel plan (uitgaven en inkomsten) van het project is naar behoren opgemaakt en is realistisch. In dit plan is aangegeven welke andere financiële ondersteuning werd aangevraagd of verworven
 • De organisator vraagt de nodige vergunningen aan voor de realisatie van het project en verkrijgt de nodige toelatingen van het lokaal bestuur. Hiervoor dient de organisator voor elk project een ‘aanvraag voor evenementen’ in.
 • De voorwaarden die door het lokaal bestuur worden opgelegd in bovenvermelde toelating worden strikt nageleefd.
  Niet- naleving kan een gedeeltelijke tot volledige inhouding of terugvordering van de subsidie tot gevolg hebben.
 • Het logo van Lokaal Bestuur Kruibeke wordt steeds opgenomen in de communicatie, in print en online. Dit volgens de afspraken geformuleerd op www.kruibeke.be/huisstijl. Het lokaal bestuur heeft steeds de mogelijkheid om promotie te maken voor gemeentelijke activiteiten tijdens het evenement.
 • Het evenement of project mag geen louter privaat karakter hebben zoals bijvoorbeeld familiefeesten. Het is aan de projectgroep om te beslissen of de doelgroep al dan niet ruim genoeg is om voor subsidiëring in aanmerking te komen.

Procedure

Er zijn twee momenten om deze subsidie aan te vragen: 1 mei en 1 september. De subsidie kan ook aangevraagd worden voor evenementen die reeds afgelopen zijn. Je doet dit via het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden en per e-mail ondertekend kan insturen.

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de inhoud, de omvang en de kostenraming van het ingediende project en bedraagt minimaal 200 euro en maximaal 1500 euro. Indien het voorziene krediet voor deze einddatum is opgebruikt kan er geen aanspraak meer op deze subsidie worden gemaakt.  

Het toegekende subsidiebedrag wordt uitbetaald na ontvangst en beoordeling van een ondertekend evaluatieformulier, onderaan deze pagina terug te vinden. Het evaluatieverslag moet uiterlijk op 30 november 2022 aan het lokaal bestuur bezorgd worden. De uitbetaling van de toegekende subsidie gebeurt in december 2022.

Bijlagen

 • Evaluatieformulier coronasubsidie 2022.docx 52,3 Kb
 • Aanvraagformulier coronasubsidie 2022.docx 62,8 Kb
 • Gemeentelijk reglement ter ondersteuning van coronaproof evenementen.docx 26,5 Kb