Cultuurcheques voor verenigingen

Inhoud

Een bij de cultuurraad aangesloten vereniging kan jaarlijks aanspraak maken op een subsidie van 200 euro.
Elke vereniging krijgt in het begin van het kalenderjaar drie ‘cultuurcheques’ ter waarde van 100 euro met als thema’s communicatie, podium en lokalen. Een vereniging kan maximaal twee cheques verzilveren en zo een financiële ondersteuning krijgen van 200 euro.

Meer info

Meer info: cultuurraad