Tegemoetkoming diftar restafval om medische redenen

Inhoud

De gemeente ondersteunt met een vaste jaarlijkse bijdrage van € 30 inwoners die om medische redenen (incontinentieproblemen, nierdialyse, stomapatiënten, ...  ) meer restafval hebben.

Voorwaarden

Het reglement bepaalt dat er een tegemoetkoming van € 30 van toepassing is voor inwoners met incontinentieproblemen en inwoners met een andere chronische aandoening die onvermijdelijk leidt tot een hoger gebruik van restafval in de thuissituatie.

Procedure

Vraag een formulier bij de onthaaldienst van gemeente of OCMW of download het via de bijlagen onderaan. 

Je vult het formulier in samen met je geneesheer en bezorgt dit aan de onthaaldienst van gemeente of OCMW. Dit hoeft niet persoonlijk te worden afgegeven, je mag het formulier ook per post bezorgen of door iemand anders laten bezorgen.

Het bedrag wordt op jouw bankrekeningnummer overgeschreven. Je kan hier één keer per jaar gebruik van maken. 

Meer info

Witte luierzakken

Ibogem biedt ook witte luierzakken aan voor mensen met incontinentieproblemen.

Deze zakken worden niet huis-aan-huis opgehaald, maar kan je afleveren in de gratis zone van het recyclagepark in Melsele. Een rol witte luierzakken van 20 zakken kost 33 euro (prijs 1 januari 2023). 

Je kan deze luierzakken aankopen met hetzelfde medische attest als hierboven vermeld voor de diftartoelage (zie ook bijlage hieronder). Dit attest geef je af bij het onthaal in het gemeentehuis, waar men de zakken verkoopt. 

Bijlagen

  • aanvraagformulier-tegemoetkoming-diftar-om-medische-redenen 2024.pdf 147 Kb

Reglementen en bekendmakingen