Tegemoetkoming diftar restafval om medische redenen

Inhoud

De gemeente ondersteunt met een vaste jaarlijkse bijdrage van € 30 inwoners die om medische redenen (incontinentieproblemen, nierdialyse, stomapatiënten, ...  ) meer restafval hebben.

(ingangsdatum reglement 1 januari 2021 - publicatiedatum 2 december 2020)

Voorwaarden

Het reglement bepaalt dat er een tegemoetkoming van € 30 van toepassing is voor inwoners met incontinentieproblemen en inwoners met een andere chronische aandoening die onvermijdelijk leidt tot een hoger gebruik van restafval in de thuissituatie.

Procedure

Vraag een formulier bij de onthaaldienst van gemeente of OCMW of download het via onderstaande link. 

Je vult het formulier in samen met je geneesheer en bezorgt dit aan de onthaaldienst van gemeente of OCMW. Als je je moeilijk kan verplaatsen, mag je het formulier ook per post bezorgen.

Het bedrag wordt op jouw bankrekeningnummer overgeschreven. Je kan hier één keer per jaar gebruik van maken. 

Reglementen en bekendmakingen