Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Inhoud

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming is het equivalent van de integratietegemoetkoming voor niet-bejaarden.

Voorwaarden

Je kan in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) als:

  • je ouder bent dan 65 jaar
  • een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid vastgesteld wordt en je hierdoor bijkomende kosten moet dragen. De mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met:

  • de nationaliteit
  • de woonplaats
  • het inkomen (inclusief dat van de persoon waarmee je een huishouden vormt)

Procedure

Je dient uw aanvraag in bij de gemeente waar je bent in geschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Kostprijs

Het bedrag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden hangt af van:

  • de mate waarin je nog zelfredzaam bent
  • de inkomsten van jouw huishouden
  • de gezinssituatie

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 5 maart 1990.