Tenlasteneming voor vreemdelingen

Inhoud

Een verbintenis tot tenlasteneming is een bewijs van bestaansmiddelen dat aangemaakt wordt voor een inwoner (= garant) die garant staat voor een vreemdeling die zelf niet over voldoende bestaandsmiddelen beschikt tijdens een kort verblijf in België. 

Maak een afspraak

Voorwaarden

De garant is:

  • een Belg of een vreemdeling met een onbeperkt verblijfsrecht in België
  • ingeschreven in het rijksregister
  • kredietwaardig

Procedure

De garant stelt zich garant voor het verblijf, de terugkeer en medische kosten. De garant dient de verbintenis tot tenlasteneming aan te vragen bij de gemeente waar hij woont. De garant mag een andere persoon zijn dan de uitnodiger.

Het bewijs tot tenlasteneming (bijlage 3bis) moet ingevuld worden en vervolgens gelegaliseerd en gedateerd worden door de Dienst Bevolking (enkel op afspraak).

In het geval van niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die hun visumaanvraag indienen bij het consulaat van een andere Schengenstaat die in hun land als vertegenwoordiger van België optreedt, stuurt de dienst Burgerzaken de gelegaliseerde tenlasteneming en de bewijzen van bestaansmiddelen naar de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Bij een positieve beslissing van DVZ over de tenlasteneming wordt de garant door de dienst Bevolking uitgenodigd om de goedgekeurde bijlage 3bis op de gemeente af te halen en over te maken aan de vreemdeling.

Wat meebrengen

Voor het opmaken van een tenlasteneming heeft de Dienst Bevolking volgende documenten nodig:

  • identiteitskaart van de garant
  • bewijzen van bestaansmiddelen van de garant
  • identiteitsdocument (paspoortgegevens) van de persoon die naar België komt
  • het adres is het buitenland
  • eventueel bewijs van verwantschap

Na goedkeuring door Brussel, bij niet-visumplichtige,  kan u (na uitnodiging) de documenten afhalen op de dienst Bevolking.

Bijlagen