Terug aan het werk na de geboorte

Inhoud

RVA

Als werknemer kan je beroep doen op een aantal maatregelen zodat je, als je terug aan het werk gaat, meer tijd kan besteden aan het opvangen van je kind:

  • Je hebt recht op 15 weken moederschapsrust. Als zelfstandige bedraagt dit 12 weken. Tijdens deze onderbreking kan je maandelijkse uitkeringen krijgen.
  • Ook als je een kind adopteert heb je recht op verlof. Dit heet adoptieverlof en bedraagt maximum 8 weken per ouder. Het verlof moet opgenomen worden binnen twee maanden nadat het kind is ingeschreven als gezinslid in het bevolkingsregister.
  • Als je borstvoeding heeft, dan heb je op het werk recht op borstvoedingspauzes van een half uur per dag, dit tot 9 maanden na de bevalling.
  • Het vaderschapsverlof (ook voor meemoeders) bedraagt 15 werkdagen op te nemen binnen de 4 maanden na de bevalling.
  • Het ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking bedraagt 4 maanden voltijds equivalent en kan voltijds, halftijds, een vijfde of in een tiende opgenomen worden tot de leeftijd van 12 jaar. 

Meer actuele informatie voor jouw situatie kan je bekomen bij de personeelsdienst van je werk of via